GDPR och cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller viss information, dock ingen personinformation. Cookies använder vi bara av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Två typer av cookies

Det finns två typer av cookies:

  • permanenta cookies, som ligger kvar på din dator under en bestämd tid
  • sessionscookies, som lagras tillfälligt i din dators minne under tiden som du är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder båda typerna av cookies

Permanenta cookies använder vi bland annat för att få statistik över hur webbplatsen används. Vi använder Google Analytics som statistikverktyg. Sessioncookies använder vi för att du ska kunna utnyttja vissa av de tjänster som finns på webbplatsen.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Detta innebär dock att vissa funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera för dig.

Nya regler från 1 juli 2011

Riksdagen har beslutat om en lagändring som innebär att cookie-filer bara får sparas på besökarens dator om besökaren informeras om ändamålet med dem och samtycker. Lagändringen bygger på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 juli 2011.

Post- och telestyrelsen, PTS, har tagit fram information om de nya cookie-reglerna för webbplatsbesökare. PTS är den myndighet som bevakar området elektronisk kommunikation i Sverige.

 

Integritetspolicy Nova Search AB

Gäller från och med 2018-05-25.

Inledning
Vi på Nova Search värnar din integritet och denna policy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, så att du kan känna dig trygg.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Vi sparar alla personuppgifter i vårt rekryteringssystem. All information beträffande personuppgifter, som kommer till oss direkt via e-post eller dokument i pappersform, sparas i vårt rekryteringssystem och därefter raders e-post och dokument förstörs.

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering, t ex insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Nova Search AB, organisationsnummer 559046–9408, med säte i Helsingborg på Järnvägsgatan 7, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att den här behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får vi tag på dina personuppgifter?
• När du är uppdragsgivare och kund till oss
• När du via vår hemsida, www.novasearch.se…
…söker en annonserad tjänst
…registrerar dig för att prenumerera på lediga tjänster
…blir kontaktad av oss för att bli introducerad till någon av de tjänster vi jobbar med

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Nova Search behandlar de uppgifter som lämnas till oss, t ex CV och personligt brev samt de uppgifter som genereras i en rekryteringsprocess, t ex testresultat, noteringar från intervjuer och referensanteckningar.

De personuppgifter Nova Search kan ha behov av i aktuella rekryteringsuppdrag är:
Namn, Adress, Telefonnummer, E-postadress, Titel, Befattning, Utbildning, Lön, Foto, Familjeförhållande, Bostad, Personlighetstest, Färdighetstest samt i vissa fall Utdrag ur belastningsregistret. För att vara med som kandidat i våra uppdrag är det viktigt att varje enskild individ accepterar ovanstående.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av behörig personal på Nova Search och vårt systerbolag Carpenova Nordic AB (org. nr: 556644–1751) samt delges våra uppdragsgivare efter överenskommelse med dig. I de fall det är aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behåller dina personuppgifter tills rekryteringsprocessen har slutförts och under en period därefter så länge vi anser din ansökan relevant för oss och efter 36 mån kommer vi att fråga om du vill vara kvar hos oss eller om vi ska radera dina uppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

Registerutdrag: På Nova Search är vi öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta oss och begära att få dem rättade.

Raderad: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Vem kontaktar jag vid frågor?
Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.
Helena Sävenek
helena.savenek@carpenova.se
eller 070-880 66 61