Våra tjänster

Vårt arbetssätt

Låt oss kvalitetssäkra ert rekryteringsarbete genom att erbjuda de bästa tjänsterna inom kandidatsökning. Att få fram ett riktigt bra urval potentiella kandidater möter flera svårigheter, så som att identifiera och attrahera rätt kandidater och inte minst fånga deras intresse. Detta ställer stora krav på rätt kontakter, professionalism och en väl utarbetad searchmetod.

På Nova Search behandlas varje uppdrag exklusivt för att garantera högsta kvalitet. Att identifiera och intressera potentiella kandidater till en specifik tjänst är för oss ett hantverk. Vi använder oss av väl utarbetade metoder som ställer stora krav på rätt resurser, erfarenheter, kontakter, professionalism samt sökkällor för att säkerställa de bästa kandidaterna. Främsta beviset på att vårt arbetssätt genererar resultat är flertalet nöjda och återkommande kunder.

 


Kandidatsökning

Kandidatsökning är vår främsta searchtjänst och den innebär att vi på ett professionellt sätt kartlägger, analyserar, attraherar och presenterar de mest optimala kandidaterna vid en rekrytering. Varje kandidatsökning skräddarsys för att garantera högsta kvalitet.

Inledningsvis analyserar vi den kravprofil som ni tagit fram för att närma oss rätt kandidater. Bransch-, företags- och befattningsanalyser säkerställer att rätt kandidater identifieras för fortsatt bearbetning. För att optimera resultatet använder vi oss av flertalet både interna och externa sökkällor.

Genom strukturerade och konfidentiella telefonsamtal som bygger på kompetensbaserad intervjuteknik säkerställer vi rätt kompetens och matchning. Vi presenterar ert företag och den tilltänkta tjänsten på ett professionellt och intresseskapande sätt samt stämmer av de kompetenser som efterfrågas utifrån kravprofilen. Målet är att identifiera och attrahera de bäst lämpade kandidaterna för ert företag och er tjänst.

Inom maximalt 15 arbetsdagar garanterar vi leverans av två till fem kandidater, samtliga med rätt profil och intresse för den aktuella tjänsten och företaget. Vårt uppdrag är därmed slutfört och det fortsatta rekryteringsarbetet övergår till er.

 


SemiSearch

SemiSearch är en enklare tjänst som hjälper ert företag att komma i kontakt med personer som ni redan känner till och önskar närma er med målet att diskutera en framtida anställning. För att frigöra er tid eller i de fall det kan vara känsligt att direkt kommunicera med exempelvis konkurrerande bolag i rekryteringssammanhang, genomför våra konsulter en professionell telefonintervju. SemiSearch är en mycket snabb och kostnadseffektiv lösning.

Inledningsvis tar ni fram en lista med personer och kontaktuppgifter som lämnas till oss. Därefter kontaktar våra konsulter aktuella personer och presenterar ert företag samt den tilltänkta tjänsten på ett professionellt och intresseskapande sätt. De personer som intresserar sig för företaget och er tjänst dokumenteras och presenteras för er varpå ni övertar processen.