Det här är vi

Personliga

Det är svårt att sätta fingret på, men vi får ofta höra – och förstår på deras sätt att uttrycka sig – att kandidaterna upplever det som en personlig relation till den som ringt upp dem. Och den personliga relationen gäller också till våra uppdragsgivare, där det ofta blir ett nära samarbete.

Vi återkopplar regelbundet – både bra och mindre bra saker. Det ligger inbyggt i vårt system och tänkande att det ska återkopplas och vi har därför mycket kommunikation med både kandidater och uppdragsgivare.

Precision

​Ödmjukhet och respekt  – Vi är ödmjuka i att inget uppdrag är det andra likt – även om titeln och branschen är densamma. Vi bemödar oss verkligen om att förstå uppdraget och frågar tills vi förstår vad som krävs för att lyckas som medarbetare hos kunden. Efter det kan vi med knivskarp precision hitta rätt kandidat.

​Hantverk med systemstöd – Vi har webbaserade verktyg, ända ner till SNI-koder, som hjälper oss att kartlägga och bygga våra företagslistor. Därefter startar hantverket – givetvis kompletterat med sökning i vårt kontaktnät.​

Professionella

Vi bemöter våra kunder och kandidater med integritet och konfidentialitet – det är en självklarhet för oss. Det är något som vi har i vårt DNA.

Vi följer också de etiska riktlinjerna fastställda av ESK = Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter.

Punktliga

Det är tiden och punktligheten som gör oss till en pålitlig rekryteringspartner. Om vi inte håller vad vi lovar här, så hjälper det inte att vi är personliga, precisa eller professionella. Sen inte sagt att vi inte kan bli försenade, men då kommunicerar vi det i god tid och återigen håller det vi lovat.

Det här är vi